Hotel Mas Pastora

Booking

Mitjançant l’ús de la disponibilitat de reserves, els vostres clients potencials poden rebre notificació de la disponibilitat de la vostra reserva, o bé podeu modificar el formulari per redirigir els usuaris al vostre sistema de reserves en línia per tal d’obtenir un pagament immediat.